Ihmismielen tutkinta ja toisten auttaminen on aina ollut lähellä sydäntäni. Luottamus heti ensikohtaamisessa on tärkeä, sillä asiakkaan on voitava luottaa terapeuttiinsa heti ensitapaamisesta lähtien. Esimerkiksi empatia on tärkeä käsite, ilman empatiaa ei voi tehdä asiakastyötä. Tilanteiden ennakointi asiakkaan käytöksessä on osattava mielestäni huomioida, jotta terapeutti osaisi toimia vaikean tilanteen edessä. Asiakkaalle kerron heti ensitapaamisessa tavoitteen merkityksestä. Tavoite on tärkeä asia, kun halutaan saavuttaa elämälle oikea suunta. Käytän terapiatyössä ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka ovat sopineet monelle asiakkaalleni toimivaksi terapiamuodoksi.

Nimeni on Mariina Giordano. Olen ratkaisukeskeinen terapeutti. Vastaanotolleni pääset ilman lähetettä.

Kerron hiukan lähestymistavasta asiakkaan kohtaamisessa. Asiakkaalle pitää luoda tunnelma, että hän tuntee itsensä hyväksytyksi.

-rauhallisuudella ja empatialla saadaan hyviä tuloksia aikaan

-toivo on tärkeä terapeutin ja asiakkaan kohtaamisessa. Toivo liittyy yhteisöön, jossa hoito tapahtuu. Hankalistakin tilanteista löytyy toivoa

-pidän tärkeänä kuuntelua. Tämä näkyy merkittävästi työskentelytavoissani. Asiakkaassani huokuu tahdonvoima kun hän voi kertoa minulle aidosti asiansa, ilman että tuntee itsensä keskeytetyksi

"Asiakkaan luottamus terapeuttiin on kiinteästi yhteydessä siihen, kuinka asiakas kokee terapeutin ymmärtävän häntä. Kun asiakas tuntee, että terapeutti ymmärtää häntä, asiakas myös kokee, että terapeutti haluaa hänen parastaan, ja voi olla hänelle hyödyksi."

Asiakkaiden kokemuksia: " Tapasin Mariinan. Mariina valoi minuun sellaista uskoa, että oon vahva ja pystyn mihin vaan. Mariina on sillä tavalla erittäin taidokas terapeutti, että hän ohjasi keskustelua aina oikean ongelman suuntaan, mutta ei töksäyttelemällä kysymyksiä vaan johdattelemalla oikeaan suuntaan. Hän on rohkaissut minua hurjasti eteenpäin. Kiitos Mariina." - Nainen, 25

Asiakkaiden kokemuksia: "Pienetkin tunnelukot sai auki, kiitos Mariinalle tästä." - Nainen, 39

Ratkaisukeskeisen terapian taustaa

Ratkaisukeskeisen terapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille.

 

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle terapialle on ratkaisujen etsiminen. Ratkaisukeskeisesti suuntautuneet terapeutit keskittyvät tukemaan asiakasta jatkamaan elämäänsä eteenpäin sen sijaan, että – kuten useissa terapiamuodoissa – suuntautuisivat etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta

Yleisiä kysymyskategorioita ratkaisukeskeisessä terapiassa ovat muun muassa tavoitekysymykset, ihmekysymys, asteikkokysymykset, poikkeuskysymykset, jonkin asian jatkuvuutta edistävät kysymykset, tulevaisuuskysymykset, selviytymiskysymykset. Ratkaisukeskeisen terapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista. Pääsääntöisesti terapiat ovat lyhytterapiaa, kestävät tavallisimmin vain 1–10 kertaa. Yleinen käyntimäärä on 4–6 kertaa.

Tapaamisissa asiakkaalle voidaan antaa kotitehtäviä, joita asiakas kokeilee ennen seuraavaa tapaamista. Aina ensimmäinen yritys ei tuota tulosta, joten seuraavassa tapaamisessa tarkastellaan onnistumisia ja alueita, joilla asiakas voi kehittyä vielä eteenpäin. Ratkaisukeskeiselle filosofialle on tyypillistä, että takapakkeja ei koeta epäonnistumisina, vaan niistäkin voidaan oppia jotain. Jos asiakas kokee pärjäävänsä ilman seuraavaa istuntoa, tulevaa tapaamista ei ole edes välttämätöntä järjestää.